Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju takvi učinci mogu prouzročiti.

Tema prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama obuhvaćena je autorovim istraživanjem izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama, provedenim na uzorku od 68 najvećih dioničkih društava koja su:

  • subjekti od javnog interesa i
  • imala više od 500 zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

 

Ključni argumenti za odabir definiranog istraživačkog uzorka jesu dvojaki:

  1. Direktiva o nefinancijskom izvještavanju koja se od 01.01.2017. primjenjuje na određena velika poduzeća u svim državama članicama EU i
  2. Smjernice za izvještavanje o informacijama povezanima s klimom.

 

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o prilagodbi klimatskim promjenama

 

Izvještavanje velikih poduzeća o prilagodbi klimatskim promjenama odnosi se na objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode u svrhu:

  • predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i
  • poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju takvi učinci mogu prouzročiti.

Rezultati istraživanja pokazuju da je samo 6 velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještavalo o nekom obliku prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama. Dakle, niti u 9 % velikih poduzeća u Hrvatskoj nije postojala svijest o potrebi prilagodbe klimatskim promjenama.

Na temelju tih rezultata može se zaključiti da u velikim poduzećima u Hrvatskoj općenito postoji izrazito niska razina svijesti o neophodnosti prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama.

Grafikon 1: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o prilagodbi klimatskim promjenama (2019.)

160322 Prilagodba klimatskim promjenama graf

Daljnjom analizom objavljenih informacija o prilagodbi klimatskim promjenama dolazi se do spoznaje da u svim velikim poduzećima u Hrvatskoj koja izvještavaju o prilagodbi klimatskim promjenama postoji i jasna poveznica sa sustavnim razmatranjem prilagodbe klimatskim promjenama.

 

Zaključno

 

Među 6 velikih poduzeća u Hrvatskoj u kojima postoji sustavno izvještavanje i razmatranje o prilagodbi klimatskim promjenama, po kvaliteti izvještavanja nedvojbeno prednjače poduzeća iz turističkog sektora. Uz njih, prilagodbom klimatskim promjenama još se bave i poduzeća iz prerađivačke industrije, osiguranja, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (morske akvakulture) te opskrbe električnom energijom. No, takvo je stanje daleko od poželjnog u kontekstu klimatskih promjena koje su već uznapredovale.

Slika 1: Prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama

12 1 Prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama

Izvor slike: prilagodba-klimi.hr

Nadasve, velika poduzeća u Hrvatskoj moraju se početi sustavno i čim prije baviti prilagodbom poslovanja klimatskim promjenama. Tako se među njihovim poslovnim prioritetima moraju naći:

  • predviđanje štetnih učinaka klimatskih promjena (npr. poplava, požara, toplinskih valova, suša) i
  • poduzimanje odgovarajuće mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju takvi učinci mogu prouzročiti za poslovanje (npr. izgradnja protupoplavnih brana, postavljanje naprednih tehnoloških uređaja za rano otkrivanje požara, navodnjavanje obradivih poljoprivrednih površina).

 

Uvođenjem takvih poslovnih prioriteta u poslovanje, velika poduzeća u Hrvatskoj često mogu rizike klimatskih promjena pretvoriti u nove poslovne mogućnosti (proizvode, usluge) i izvor dugoročne konkurentske prednosti na tržištu.

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:19

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:67

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:90

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:109

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:134

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:169

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:205

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:295

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:342

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:390

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:459

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:523

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:581

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:575

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:587

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:538

Opširnije