Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod

Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. godine proglasio klimatsku krizu u Europi i svijetu.

Proglašenjem klimatske i ekološke krize, Europski parlament je jasno izrazio svoja očekivanja prema Europskoj komisiji da ubuduće svi relevantni zakonski i proračunski prijedlozi EU-a trebaju u potpunosti biti usklađeni s:

  • ciljem ograničenja globalnog zatopljenja do 1.5°C
  • smanjenjem emisija stakleničkih plinova za 55 % do 2030. i
  • postizanjem klimatske neutralnosti EU-a do 2050.

Rizici koje donose klimatske promjene

Rizici koje donose klimatske promjene za poslovanje poduzeća svrstavaju se u dvije skupine. Prvu skupinu čine fizički rizici klimatskih promjena, a drugu tranzicijski rizici klimatskih promjena, slika 1.

Slika1

Slika 1. Rizici koje donose klimatske promjene

 

Fizički rizici klimatskih promjena

Fizički rizici klimatskih promjena su rizici za poslovanje poduzeća koji proizlaze iz fizičkih učinaka klimatskih promjena. Oni se svrstavaju u dvije glavne skupine: akutne fizičke rizike klimatskih promjena i kronične fizičke rizike klimatskih promjena.

Akutni fizički rizici klimatskih promjena proizlaze iz konkretnih događaja, posebno događaja povezanih s vremenom, dok kronični fizički rizici klimatskih promjena proizlaze iz dugoročnijih promjena klime, slika 2.

Slika2

Slika 2. Akutni i kronični fizički rizici klimatskih promjena

 

Akutni fizički rizici klimatskih promjena mogu prouzročiti štetu proizvodnim postrojenjima i poremetiti lance vrijednosti u poslovanju poduzeća. Primjer značenja i mogućih posljedica takvih rizika zorno predočava situacija s kojom se u proizvodnji suočio Volkswagen (VW) zbog šteta od poplava u pogonu svog dobavljača dijelova za motore u Sloveniji.

Izloženost poslovanja poduzeća fizičkim rizicima klimatskih promjena ne ovisi izravno o tome ima li konkretno poduzeće negativni učinak na klimu. Fizička izloženost je stvarnost u kojoj se trenutačno nalaze sva poduzeća.

 

Tranzicijski rizici klimatskih promjena

Tranzicijski rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeće proizlaze iz prelaska  na niskougljično i klimatski neutralno gospodarstvo otporno na klimatske promjene, slika 3.

Slika3

Slika 3. Tranzicijski rizici klimatskih promjena

 

Zaključno

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća mogu mogu nastati bilo gdje u lancu stvaranja vrijednosti u poduzeću, ali i u lancu opskrbe i prodaje. Stoga je neophodno da se sva poduzeća što prije informiraju i osvijeste o rizicima klimatskih promjena za svoje poslovanje i potom poduzmu konkretne mjere za upravljanje tim rizicima. Nedjelovanje i ne sudjelovanje u niskougljičnoj tranziciji neće biti dobar izbor.

 

 

Matija Hlebar, rujan 2023.

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:19

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:68

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:90

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:109

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:135

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:169

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:205

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:295

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:342

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:390

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:459

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:524

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:581

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:575

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:587

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:538

Opširnije