Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

 

Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila različite dijelove Hrvatske: Zagorje, Međimurje, Podravinu i Moslavinu. Danima nakon nemilih događaja razmišljamo i razgovaramo šire od materijalnih šteta koje su nevremena prouzročila... Posljedično, pitanja koja nas ovih dana zaokupljaju jesu:

  • Zašto se događaju ovakva olujna nevremena u Hrvatskoj?
  • Hoće li se slična nevremena događati i u budućnosti?
  • Možemo li predvidjeti kojom učestalošću i intenzitetom će se događati?
  • Što možemo poduzeti?
  • Kako se možemo pripremati za buduće ekstremne klimatske i vremenske događaje?
  • Što ako ne poduzmemo ništa?

Zašto se događaju ovakva olujna nevremena u Hrvatskoj?

Kako smo se osvjedočili posljednjih dana u različitim dijelovima Hrvatske, ne radi se o slučajnim i izoliranim, pojedinačnim ekstremnim vremenskim događajima koji se pojavljuju jedino i samo u određenom dijelu Hrvatske. Ekstremne vremenske nepogode postaju redovit, a ne izvanredan događaj.

Za učestalu pojavu jakih olujnih nevremena znanstvenici su utvrdili da je jedan od glavnih razloga opće zagrijavanje atmosfere Zemlje.  Rastuća potrošnja ugljena, nafte i plina (fosilnih goriva) za ljudske aktivnosti uzrokuje sve veće emisije stakleničkih plinova. Veliki udio stakleničkih plinova otpada na ugljik dioksid (CO2), glavni usputni proizvod većine ljudskih aktivnosti i izgaranja fosilnih goriva. Sve veće emisije stakleničkih plinova doprinose ubrzanju procesa klimatskih promjena. Staklenički plinovi propuštaju sunčevu energiju prema Zemlji, no reflektiranu toplinu Zemlje zadržavaju u atmosferi dodatno je zagrijavajući. Tako se efektom zagrijavanja unutrašnjosti staklenika mijenja klima u stakleniku. Polarne kape se otapaju, a više otopljene slatke i hladne vode polako, ali sigurno zaustavlja i Golfsku struju. Ako bi se ona zaustavila, Tada bi klima u srednjoj i sjevernoj Europi bila sličnija onoj u sjevernoj Kanadi i južnom Sibiru. Kako hladni vjetrovi s Labradora stalno prelaze Atlantik upravo iznad vrlo tople Golfske struje, do Europe stižu dobro navlaženi i zagrijani, pa lako održavaju dosad poznatu klimatsku sliku. Našu europsku povijest, razvoj civilizacije i blagodati  umjerenog podneblja zahvaljujemo upravo globalnoj oceanskoj cirkulaciji i Golfskoj struji. Ako ona stane eto hladnih sjevernih vjetrova do Europe...

Emisije stakleničkih plinova zbog ljudskih aktivnosti poput izgaranja fosilnih goriva, sječe šuma i poljoprivrede odgovorne su od početka 20. stoljeća za zagrijavanje Zemlje i globalno zatopljenje od približno 1,1 °C.  Većini ljudi zagrijavanje Zemlje za približno 1,1 °C od početka 20. stoljeća i neće se učiniti toliko strašnim i velikim, tako dugo dok to zagrijavanje ne sagledaju u kontekstu temperature vlastitog tijela. Dakle, svi znamo da je temperatura našeg tijela najčešće između 36 i 37 °C. I poznato nam je što se dogodi ako nam tjelesna temperatura poraste za približno 1,1 °C iznad normalne. Osjećamo li se tada zdravo ili bolesno? Isti osjećaj možemo primijeniti i na planet Zemlju te osvijestiti da je naš planetarni klimatski sustav u prilično bolesnom stanju.

Vrlo konkretno, porast prosječnih temperatura zraka u mojoj koprivničkoj Podravini prati, ali i značajno nadmašuje trend globalnog zagrijavanja. Od 2000-te je na koprivničkom području zabilježen veliki porast prosječnih godišnjih temperatura zraka koji je, u odnosu na usporedivo prethodno razdoblje od 1981. do 1999., rezultirao rastom prosječne godišnje temperature zraka za čak 1,5 °C, slika 1. Izvor ovih podataka je u dugogodišnjem radu moje kolegice Vesne Kadija-Cmrk, agrometeorologinje, koja od 1981. do danas marljivo prati, sakuplja, bilježi i analizira meteorološke podatke s obližnje meteorološke stanice.

 

Slika 1. Prosječne godišnje temperature zraka u koprivničkojSlika 1. Prosječne godišnje temperature zraka u koprivničkoj

 

Može se zaključiti da su temperature zraka posljednjih godina u nezamislivom, dramatičnom porastu u odnosu na ranija razdoblja kada je i klima na Zemlji bila stabilna. Zbog toga su promjene klime i različiti klimatski ekstremi danas postali vidljivi golim okom svakom zainteresiranom promatraču, a najpoznatiji pratioci klimatskih promjena jesu: olujna nevremena, orkanski vjetrovi, jake tuče, izrazito pljuskovite oborine, poplave, kasni proljetni mrazovi, toplinski valovi, suše i požari.

Hoće li se slična nevremena događati i u budućnosti?

Čak da sve emisije stakleničkih plinova na Zemlji ovog trenutka svedemo na nulu, postojeća koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi će i nadalje, u predstojećim desetljećima, uzrokovati zagrijavanje Zemlje, globalno zatopljenje i daljnje klimatske promjene. Stoga iz sadašnje perspektive možemo očekivati da će biti još i gore, čak i ako ubrzano i odlučno pristupimo smanjenju emisija stakleničkih plinova i prijelazu na nisko ugljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene. Stoga će ekstremni vremenski događaji, poput olujnih nevremena koja su proteklih dana pogodila različite dijelove Hrvatske, u našim krajevima biti sve češći i žešći. Zato nas činjenica da će nam klimatske promjene donositi brojne negativne posljedice u svakodnevnom životu i poslovanju više ne smije čuditi.

Što možemo poduzeti?

Možemo poduzeti aktivnosti za ublažavanje klimatskih promjena, slika 2.

 

Slika 2. Ublažavanje klimatskih promjenaSlika 2. Ublažavanje klimatskih promjena

 

Uz aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena, iznimno je važno bez odgađanja i na sve moguće načine, informirati i čim više osvijestiti društvo o drastičnim promjenama klime i rastućim rizicima klimatskih promjena za svakodnevni život i poslovanje.  Pritom se u prvom koraku preporuča naglasak staviti na „akutne“ rizike klimatskih promjena koji proizlaze iz konkretnih događaja, posebno događaja povezanih s vremenom, kao što su olujna nevremena, orkanski vjetrovi, jake tuče, izrazito pljuskovite oborine, poplave, kasni proljetni mrazovi, toplinski valovi, suše i požari. U drugom koraku se preporuča pažnju usmjeriti na „kronične“ rizike klimatskih promjena koji proizlaze iz dugoročnijih promjena klime, kao što su promjene temperature, povećanje razine mora, smanjena dostupnost vode, gubitak biološke raznolikosti, promjene u produktivnosti zemljišta i tla.

Kako se možemo pripremati za buduće ekstremne klimatske i vremenske događaje?

Na buduće ekstremne klimatske i vremenske događaje možemo se pripremati poduzimanjem aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, slika 3.

 

Slika 3. Prilagodba klimatskim promjenamaSlika 3. Prilagodba klimatskim promjenama

 

Tako primjerice na poljoprivrednim površinama u različitim dijelovima Hrvatske za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura (poput žitarica, povrća i voća) možemo predvidjeti pojavu nekih štetnih učinaka i posljedica klimatskih promjena. Sukladno takvim predviđanjima možemo poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje (npr. protugradne mreže, sustavi protiv smrzavanja) ili smanjivanje štete koju klimatske promjene mogu prouzročiti (npr. sustavi za odvodnju i navodnjavanje).

Što ako ne poduzmemo ništa?

Osamnaest dosad najtoplijih godina zabilježeno je u posljednja dva desetljeća. U navedenom razdoblju klimatske promjene su uzrokovale brojne negativne učinke i posljedice u svim dijelovima Hrvatske, naročito kroz porast temperature zraka te povećanje broja i intenziteta ekstremnih vremenskih događaja. Europski parlament je kao vrhovno tijelo Europske unije i svih zemalja članica još 28. 11. 2019. proglasio klimatsku krizu u Europi. Ako ne poduzmemo ništa, možemo se jedino pouzdati u sreću i naivno vjerovati da će negativni učinci i posljedice klimatskih promjena zaobilaziti baš Hrvatsku i sve njezine dijelove. Da li  nam naša djeca daju na to pravo?

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:19

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:67

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:90

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:109

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:134

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:169

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:204

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:295

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:342

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:390

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:459

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:523

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:581

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:575

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:587

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:538

Opširnije