Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godišnjoj razini!

U nastaloj godišnjoj količini tekstilnog otpada, čak 41 % (5,2 milijuna tona), se odnosi na odjeću i obuću koje svakodnevno nosimo. Tako dolazimo do brojke da svatko od nas, tj. svaki stanovnik EU, mjesečno u otpad baci više od 1 kg odjeće i obuće odnosno više od 12 kg godišnje.

Od ukupne godišnje količine nastalog tekstilnog otpada u EU, trenutno se tek 22 % tekstilnog otpada nakon potrošnje prikuplja odvojeno radi ponovne uporabe ili recikliranja, dok se  78 % najčešće odvozi na odlagališta u okoliš ili spaljuje.

Prijedlog obvezne proširene odgovornosti proizvođača tekstila u EU

Na temelju navedenih spoznaja o godišnjim količinama nastajanja tekstilnog otpada u EU, Europska komisija je početkom srpnja 2023. iznijela prijedlog obvezne sheme proširene odgovornosti proizvođača tekstilnih proizvoda  u svim državama članicama EU.

Tim prijedlogom Komisija želi proizvođače učiniti odgovornima za cijeloživotni ciklus tekstilnih proizvoda i postići održivo gospodarenje tekstilnim otpadom diljem EU. Na taj se način ostvaruje prvi korak prema kružnom gospodarstvu tekstila u EU, slika 1.

 

Slide2 7 scaledSlika 1. Kružno gospodarstvo tekstilom u EU

 

Doprinos održivom gospodarenju tekstilnim otpadom

Uvođenjem obvezne sheme proširene odgovornosti proizvođača tekstila u EU, proizvođači će po načelu “onečišćivač plaća” snositi troškove gospodarenja tekstilnim otpadom tijekom cijeloživotnog ciklusa tekstilnih proizvoda. Takav pristup zakonodavca poticat će proizvođače na dizajniranje održivijih tekstilnih proizvoda, smanjenje tekstilnog otpada i povećanje kružnosti tekstilnih proizvoda.

Tako će proizvođači tekstila putem plaćanja troškova za gospodarenje tekstilnim otpadom sustavno doprinositi izgradnji kapaciteta za održivo gospodarenje tekstilnim otpadom u svim državama članicama EU. Shodno okolišnoj učinkovitosti tekstila koji će pojedini proizvođač proizvoditi, prilagođavat će se i iznos koji će proizvođači plaćati u okviru sheme proširene odgovornosti proizvođača.

Jedinstvenom EU obveznom shemom proširene odgovornosti proizvođača tekstila, državama članicama će se ujednačeno olakšati i provedba zahtjeva odvojenog prikupljanja tekstila od 2025. godine. Također, obvezna shema osigurat će da se rabljeni tekstilni proizvodi prioritetno razvrstavaju radi ponovne uporabe, a samo oni koji se neće moći ponovno upotrijebiti usmjeravat će se na recikliranje.

Zato se, na temelju prijedloga Europske komisije za proširenu odgovornost proizvođača tekstila, već u srednjem roku može očekivati potencijalno ubrzanje održivog gospodarenja tekstilnim otpadom u EU i šire, u skladu sa Strategijom EU-a za održivi i kružni tekstil, slika 2.

 

Slide3 4 scaledSlika 2. Ubrzanje održivog gospodarenja tekstilnim otpadom u EU

 

Povrh toga, obvezna shema proširene odgovornosti proizvođača tekstila obuhvaća i pitanje ilegalnog izvoza tekstilnog otpada iz EU u zemlje u razvoju, koje su nedovoljno opremljene za upravljanje ili oporabu tog otpada. Konačni cilj je zaustavljanje dosadašnje nepoštene i štetne prakse izvoza tekstilnog otpada koji se maskira da je za ponovnu uporabu.

Zaključno

Postojeći način proizvodnje i potrošnje tekstilnih proizvoda u potpunosti je neodrživ, a konzumeristički pristup korištenju odjeće i obuće sustavno uništava prirodu i cijeli planet.

Prijedlog obvezne proširene odgovornosti proizvođača tekstila u EU predstavlja važan korak prema kružnom i održivijem gospodarenju tekstilnim proizvodima i otpadom.

Jedinstvena shema proširene odgovornosti proizvođača tekstila osigurat će primjenu načela “onečišćivač plaća”, potaknuti održivo gospodarenje tekstilnim otpadom, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u lokalnim zajednicama te potaknuti održive inovacije u svim fazama životnog ciklusa tekstila.

Bez sumnje je da će prve posljedice ovih mjera osjetiti potrošači kroz poskupljenje tekstilnih proizvoda. Ali ako je to jedini put da jakna nošena možda tek jednu sezonu ne ode u komunalno smeće već u neku »second hand» trgovinu, onda ćemo se i na to brzo naviknuti, baš kao što i ne primjećujemo više da već uglavnom svi razdvajamo papirnu, metalnu i plastičnu ambalažu od ostalog komunalnog otpada. Oporaba, kružni ciklus ambalaže, a uskoro eto i tekstila, osiguravat će brojne nove materijale bez zadiranja u prirodne resurse. Sjeća li se netko možda krojačkih radnji? Da li netko od nas pamti kako su naše majke i bake krpale čarape ili okretale kragne na košuljama? Vremena kada je »singerica« bila sastavni dio domaćinstva, kad smo učili u osnovnoj školi zašiti gumb...Koliko god se činilo da smo u razvoju otišli tehnološki daleko, čini se da smo usluge i zanimanje kvartovskog krojača ipak neopravdano prelako i prebrzo odbacili.

 

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:19

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:68

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:90

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:109

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:134

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:169

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:205

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:295

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:342

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:390

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:459

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:524

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:581

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:575

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:587

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:538

Opširnije