Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godišnjeg izvještaja propisana i obveza objavljivanja nefinancijskog izvještaja. Direktiva je stupila na snagu 6. 12. 2014., a poduzeća obveznici počela su je primjenjivati 2018. godine za objavu nefinancijskih informacija koje su se odnosile na 2017. godinu.

Nefinancijsko izvještavanje

Nefinancijsko izvještavanje predstavlja objavljivanje informacija poduzeća o njegovim okolišnim, društvenim i ekonomskim utjecajima odnosno o njegovom doprinosu održivom razvoju. Važnost takvog izvještavanja posljednjih godina snažno raste jer informacije o održivosti poduzeća postaju sve važnije ulagačima, potrošačima i drugim dionicima prilikom donošenja odluka.

Primjerice, za dugoročna ulaganja više nije dovoljna sama profitabilnost poslovanja, već ulagači traže i informacije o pozitivnom utjecaju poslovanja poduzeća na okoliš i društvo, budući da je upravo društveno odgovorno poslovanje preduvjet održivog društva i gospodarstva. Zbog potrebe za povećanjem transparentnosti i usporedivosti nefinancijskih informacija poduzeća, nefinancijsko izvještavanje je postalo zakonska obveza na području Europske unije.

Poduzeća obveznici nefinancijskog izvještavanja

Vođena potrebom za prijelazom na održivo gospodarstvo, Europska unija je Direktivom 2014/95/EU od 1. 1. 2017. propisala obvezu nefinancijskog izvještavanja za određena velika poduzeća i grupe poduzeća koja su subjekti od javnog interesa i koja imaju više od 500 zaposlenih, slika 1.

 

01 poduzeca obveznici nefinancijskog izvjestavanja

 

Čimbenici održivosti definirani u Direktivi 2014/95/EU

U Direktivi su definirana četiri čimbenika održivosti zbog kojih je i propisano da su poduzeća dužna objavljivati nefinancijske informacije o svojem poslovnom modelu, politikama, rezultatima, rizicima i ključnim nefinancijskim pokazateljima uspješnosti koji su relevantni za njihovo poslovanje, slika 2.

 

02 cimbenici odrzivosti

To znači da bi ta velika poduzeća trebala objavljivati nefinancijske informacije o mogućem utjecaju čimbenika održivosti na njihovo poslovanje, ali i nefinancijske informacije o utjecaju poduzeća na čimbenike održivosti, slika 3 (Izvor: Službeni list Europske unije C 209, 20.6.2019., str. 5). Direktiva ima tako dvostruku perspektivu materijalnosti: financijsku materijalnost te okolišno-socijalnu (društvenu) materijalnost.

 

03 dvostruki aspekt materijalnosti

 

Obveza objavljivanja određenih nefinancijskih informacija

Direktivom se ne uvodi normirani okvir izvještavanja, niti se ne zahtijeva primjena neke norme za nefinancijsko izvještavanje, niti se propisuju detaljni zahtjevi sadržaja za objavljivanje, već samo da su poduzeća u skladu s Direktivom dužna objavljivati nefinancijske informacije, slika 4. Direktiva u svom 1. članku propisuje da dotična poduzeća u svoj izvještaj poslovodstva uključuju nefinancijski izvještaj koji sadržava informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzeća te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose barem na okolišna pitanja, socijalna i kadrovska pitanja, pitanja ljudskih prava te pitanja podmićivanja i korupcije. U skladu s Direktivom uobičajeno mjesto za objavu nefinancijskog izvještaja jest izvješće poslovodstva poduzeća, iako su se brojne države članice odlučile za opciju kojom se poduzećima omogućuje da svoj nefinancijski izvještaj objave u zasebnom izvješću.

 

04 obveza objavljivanja određenih nefinancijskih informacija

 

Zaključno

Početna očekivanja Europske komisije u vezi s ovom Direktivom bila su usmjerena na ostvarivanje veće transparentnosti i posljedično veće usklađenosti financijskih tokova s nastojanjima usmjerenima na niske emisije stakleničkih plinova i razvoj otporan na klimatske promjene.

Stoga je Komisija tijekom protekle dvije godine provela opširno preispitivanje važećeg regulatornog okvira za nefinancijsko izvještavanje putem javnog savjetovanja o reviziji Direktive 2014/95/EU. Kao jedan od glavnih rezultata provedene revizije proizašao je prijedlog Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (eng. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) čije je stupanje na snagu bilo predviđeno za 1. 1. 2023. No, iz sadašnje perspektive sve je izvjesnija odgoda primjene Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti za godinu dana (do 1. 1. 2024.) i ostajanje na snazi važećeg regulatornog okvira za nefinancijsko izvještavanje kroz Direktivu 2014/95/EU.

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:6

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:63

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:143

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:206

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:279

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:330

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:395

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:468

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:463

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:467

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:436

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:427

Opširnije

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:484

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:531

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:545

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:615

Opširnije