Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimatskih promjena

Ublažavanje klimatskih promjena zahtijeva od svih poduzeća ubrzano i odlučno smanjenje emisija stakleničkih plinova s ciljem obuzdavanja globalnog zatopljenja i daljnjih negativnih posljedica za život na Zemlji.

Tema ublažavanja klimatskih promjena u Hrvatskoj obuhvaćena je istraživanjem izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama. Istraživanje je proveo sam autor na definiranom uzorku od ukupno 68 velikih poduzeća (dioničkih društava) u Hrvatskoj koja su:

  • subjekti od javnog interesa i
  • imala više od 500 zaposlenih na datum bilance 31.12.2019.

Razlozi za odabir ovakvog istraživačkog uzorka na temu izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama su dvojaki:

  1. Direktiva o nefinancijskom izvještavanju koja se od 01.01. 2017. primjenjuje na sva velika poduzeća koja su subjekti od javnog interesa i imaju više od 500 zaposlenika
  2. Smjernice za izvještavanje o informacijama povezanima s klimom u kojima Europska komisija jasno ističe da će ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene imati trgovačka društva i financijske institucije.

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o ublažavanju klimatskih promjena

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o ublažavanju klimatskih promjena odnosi se na objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode u svrhu smanjenja ili sprječavanja emisija stakleničkih plinova.

Prema rezultatima istraživanja, na prvu se može zaključiti da 26 od 68 velikih poduzeća u Hrvatskoj (38 % poduzeća u uzorku istraživanja) izvještava o nekom obliku ublažavanja klimatskih promjena putem svojih poslovnih aktivnosti.

Temeljem takvih rezultata istraživanja moglo bi se smatrati da u velikim poduzećima u Hrvatskoj postoji određena razina svijesti na području ublažavanja klimatskih promjena kao i sustavno razmatranje ublažavanja klimatskih promjena kroz poslovanje.

Grafikon 1. Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o ublažavanju klimatskih promjena (2019.)

070222 01

 

Izvještavanje i promišljeni rad velikih poduzeća u Hrvatskoj za ublažavanje klimatskih promjena

Daljnjom analizom izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o ublažavanju klimatskih promjena dolazi se do spoznaje da tek u 15 od 26 velikih poduzeća koja izvještavaju o ublažavanju klimatskih promjena postoji jasna poveznica između izvještavanja i promišljenog rada za ublažavanje klimatskih promjena.

Grafikon 2. Velika poduzeća u Hrvatskoj kod kojih postoji jasna poveznica između izvještavanja i promišljenog rada za ublažavanje klimatskih promjena (2019.)

070222 02

 

Tako postaje jasno da od 26 velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o ublažavanju klimatskih promjena, zapravo u njih 11 ne postoji poveznica između izvještavanja i promišljenog rada za ublažavanje klimatskih promjena.

Naposljetku se dolazi do spoznaje da velika poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o ublažavanju klimatskih promjena najviše objavljuju informacije o aktivnostima za smanjenje i sprječavanje emisija stakleničkih plinova kao što su:

  • ušteda energije
  • energetska učinkovitost i
  • korištenje obnovljivih izvora energije.

Zaključno

Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da samo 15 od ukupno 68 velikih poduzeća u Hrvatskoj promišljeno radi na ublažavanju klimatskih promjena i izvještava o tome. Riječ je o svega 22 % velikih poduzeća u Hrvatskoj.

Još 11 velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o provođenju određenih aktivnosti za smanjenje ili sprječavanje emisija stakleničkih plinova odnosno za ublažavanje klimatskih promjena. Ta velika poduzeća, njih 16 % u uzorku istraživanja, svoje aktivnosti uopće ne povezuju s ublažavanjem klimatskih promjena.

Preostala 42 velika poduzeća u Hrvatskoj (62 % poduzeća u uzorku istraživanja) kroz svoje poslovanje uopće ne vode brigu niti ne izvještavaju o ublažavanju klimatskih promjena.

Grafikon 3. Velika poduzeća u Hrvatskoj prema stanju izvještavanja i promišljenog rada za ublažavanje klimatskih promjena (2019.)

070222 03

 

Sveukupno gledajući, stanje u velikim poduzećima u Hrvatskoj glede ublažavanja klimatskih promjena je alarmantno. A još je alarmantnije kad se sagleda u kontekstu novih klimatskih ciljeva koje je Europska unija usvojila u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova od 55 % do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Neophodno je čim prije osvijestiti o važnosti izvještavanja i promišljenog rada za ublažavanje klimatskih promjena vodeće ljude u čak 78 % velikih poduzeća u Hrvatskoj!

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:22

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:113

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:196

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:272

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:337

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:394

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:412

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:417

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:381

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:375

Opširnije

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:413

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:482

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:494

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:568

Opširnije

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

PBZ će koristiti UZOR-ov Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada u svom korporativnom dječjem vrtiću u Zagrebu na Danu recikliranja: Detaljan pregled Dječjeg...

11.03.2022. // Otvaranja:478

Opširnije

Znate li kakvo je stanje na području prilagodbe hrvatskog gospodarstva Europskom…

Ukoliko ste zainteresirani za ovu temu možete pogledati emisiju Poslovni Plan u kojoj nakon 15. minute ide prilog o prilagodbi hrvatskog gospodarstva Europskom zelenom planu:  

03.03.2022. // Otvaranja:537

Opširnije